1

Dyddiadur

No events

Llythyron Diweddara

Social Network Links

Facebook

Annwyl Riant / Warcheidwad

Croeso i Ysgol Cei Newydd.

Mae Llywodraethwyr a staff yr ysgol yn gweithio’n ddi flino yn eu hymdrechion i sicrhau bod Ysgol Ceinewydd yn cyrraedd y safonau uchaf posib. Rydym yn falch iawn o’n safonau ac yn anelu am welliant parhaus er lles y dis-gyblion a’r ysgol gyfan

Rydym yn awyddus i sicrhau bod eich plentyn yn hapus yn ein plith. Mewn awyrgylch hapus a chartrefol bydd plentyn yn datblygu hyd eithaf ei gal-lu.

Os oes gennych unrhyw bryderon am ddatblygiad eich plentyn yna cysylltwch â mi ar unwaith.

 

Caryl Evans
Pennaeth

 

 

Click the icon above to view/download the school prospectus